zobacz powiększenie


OBCY 2017 nr 1(117)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 30
2017 nr 1(117)

OBCY

BIBLIA O OBCYCH

OBCOŚĆ
WYZWANIE DLA FILOZOFÓW

OBCOŚĆ – INNOŚĆ – ALIENACJA

OBCY W ŚWIECIE CZŁOWIEKA?

KU PRZEZWYCIĘŻENIU OBCOŚCI

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Patrycja MIKULSKA – Przyjaźń – źródło przemiany (rec. M. Herer, Pochwała przyjaźni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017)
 • Jakub MALIK – Nacinanie owoców sykomory (rec. W. Kaczmarek, Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016)
 • Propozycje „Ethosu” (A. Scola, Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente, Marsilio Editori, Venezia 2017; M. Wałejko, Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016)

SPRAWOZDANIA

 • Małgorzata GRZYWACZ – W poszukiwaniu oblicza współczesnego chrześcijaństwa. Uwagi na marginesie międzynarodowej konferencji „Fenomen chrześcijaństwa w XXI wieku” (UAM, Poznań, 1-2 XII 2016)
 • Łukasz SAROWSKI – Przedsiębiorczość wobec wartości (Międzynarodowa konferencja „Chrześcijaństwo a ekonomia”, KUL, Lublin, 25 XI 2016)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Patrycja MIKULSKA – Codzienność

BIBLIOGRAFIA 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887