zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-16Mirosława CHUDA – Błędny tekst?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst stanowi odpowiedź na polemikę Adama Fitasa z esejem Błędny czytelnik (zob. „Ethos” 29(2016) nr 4(116); „Ethos” 30(2017) nr 1(117)). Autorka wyjaśnia, że nie zamierzała deprecjonować fikcji literackiej, a jedynie wskazać na szkodliwość uzależnienia od niej. Uzasadnia też tezę, że nowe uzależnienia – jak siecioholizm – uważane za wytwór cywilizacji opartej na rozwoju technologii, mają to samo źródło, co uzależnienia znane od wieków, wynikają z tych samych słabości ludzkiej natury.

Słowa kluczowe: fikcja literacka, uzależnienie, cywilizacja współczesna, natura ludzka

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218
http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=article&aid=207Pliki do pobrania:

» 118_Chuda.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887