zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-08Andrzej KAPUSTA, Halina RAROT – Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W obecnym artykule pod uwagę zostały wzięte jedynie niektóre formy wstydu, czyli te, które najczęściej można spotkać podczas terapii psychologicznej czy filozoficznej, zwanej też wymiennie filozofią praktyczną lub filozofią w działaniu. Dokonany został również namysł nad adekwatnymi dla tych postaci wstydu rodzajami terapii, pozwalającymi na uporanie się z tym trudnym uczuciem, które potrafi palić wnętrze człowieka niczym gorące płomienie ognia i pociągać za sobą inne objawy somatyczne.

Słowa kluczowe: wstyd, doradztwo filozoficzne, społeczne aspekty wstydu

Kontakt: Andrzej Kapusta, Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Filozofii,
Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4,
20-031 Lublin;

Halina Rarot, Katedra Metod i Technik Nauczania,
Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska,
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin

E-mail: (Andrzej Kapusta) andrzej-kapusta@tlen.pl;
(Halina Rarot) h.rarot@pollub.pl

Tel. (Andrzej Kapusta) 81 5372845
http://andkapusta.wordpress.com/
http://halinararot.pollub.pl/  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887