zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-15Jarosław MERECKI SDS – Ku rozumieniu komunii osób. O interpretacjach adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Po opublikowaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka pojawiły się różne, czasami ze sobą sprzeczne, interpretacje wskazań duszpasterskich, które zawarte są w tym dokumencie. Problem dotyczy możliwości dopuszczenia do sakramentu Eucharystii osób rozwiedzionych, który zawarły powtórny związek małżeński. Według niektórych autorów wspominany dokument zmienia dotychczasową dyscyplinę sakramentalną, podczas gdy inni autorzy twierdzą, że w mocy pozostaje dotychczasowe nauczanie Kościoła w tej sprawie. Autor analizuje przede wszystkim argumenty wysuwane na rzecz twierdzenia o zmianie dotychczasowego nauczania, przedstawiając swoje uwagi krytyczne w odniesieniu do nich, i dochodzi do wniosku, że problem wymaga dalszego wyjaśnienia.

Słowa kluczowe: Eucharystia, małżeństwo, rozwód, sumienie, norma moralna

Kontakt: Pontificio Istituto Giovanni Paolo per studi su Matrimonio e Famiglia,
Pontificia Università Lateranense,
Piazza San Giovanni in Laterano 4,
00120 Città del Vaticano, Włochy

E-mail: merecki@istitutogp2.it
http://www.istitutogp2.it/public/CV%20MERECKI%202014.pdfPliki do pobrania:

» 118_Merecki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887