zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-10Mateusz SOLIŃSKI – Bezwstydny czy prawdziwy? Lucian Freud – malarz ludzkiego ciała


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule scharakteryzowana została – w najogólniejszych zarysach – sylwetka twórcza Luciana Freuda. Pod uwagę wzięto prezentację nagiego ciała w jego pracach. W ramach analizy dzieła brytyjskiego malarza poczyniono odniesienia do twórczości tzw. dawnych mistrzów, jak: Matthias Grünewald, Diego Velázquez, Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Frans Hals, John Constable, a przede wszystkim Gustave Courbet. „Zmysłowo-biologiczny” charakter malarstwa Freuda został przeanalizowany w kontekście relacji łączących człowieka jako organizm ze światem zwierząt, a także bezpośredniej obecności zwierząt w pracach artysty. W ostatniej części artykułu podjęto próbę oceny dzieła Luciana Freuda w relacji do kategorii wstydu. Analiza została dokonana między innymi przez zwrócenie uwagi na specyfikę metody twórczej brytyjskiego malarza oraz przez odniesienie jego dzieła do myśli egzystencjalistycznej.

Słowa kluczowe: Lucian Freud, ciało, nagość, wstyd, zmysłowość, realista

Kontakt: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
ul. Gdańska 4,
85-006 Bydgoszcz

E-mail: mateusz.solinski@gmail.comPliki do pobrania:

» 118_Solinski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887