zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-04Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Aksjologiczne wymiary wstydu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia przeżycie wstydu powiązane z doświadczeniem wartości. Wstyd może być przeżywany w horyzoncie wartości akceptowanych przez osobę. Jest to wstyd z powodu winy, wstyd w obliczu wzorów osobowych oraz wstyd za innych. Wstyd pełni także rolę strażnika wartości. Stanowi ochronę intymnej sfery w człowieku (osobistych przekonań, działań, seksualności). Wstydowi przeciwstawia się postawa bezwstydu. We współczesnej kulturze medialnej pojawiły się nowe formy bezwstydu. Zatarciu ulegają granice między sferą prywatną, intymną a publiczną (ang. oversharing). Współczesna kultura bezwstydu rodzi zagrożenia dla podmiotowego i osobowego traktowania człowieka.

Słowa kluczowe: wstyd, wina, wartości, bezwstyd, oversharing

Kontakt: Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii,
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski,
ul. Drzymały 1a,
45-342 Opole

E-mail: kwolsza@uni.opole.pl
Tel. 77 442 3768
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_WolszaPliki do pobrania:

» 118_Wolsza.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887