zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-2-118-04Ks. Kazimierz M. WOLSZA – Aksjologiczne wymiary wstydu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia przeżycie wstydu powiązane z doświadczeniem wartości. Wstyd może być przeżywany w horyzoncie wartości akceptowanych przez osobę. Jest to wstyd z powodu winy, wstyd w obliczu wzorów osobowych oraz wstyd za innych. Wstyd pełni także rolę strażnika wartości. Stanowi ochronę intymnej sfery w człowieku (osobistych przekonań, działań, seksualności). Wstydowi przeciwstawia się postawa bezwstydu. We współczesnej kulturze medialnej pojawiły się nowe formy bezwstydu. Zatarciu ulegają granice między sferą prywatną, intymną a publiczną (ang. oversharing). Współczesna kultura bezwstydu rodzi zagrożenia dla podmiotowego i osobowego traktowania człowieka.

Słowa kluczowe: wstyd, wina, wartości, bezwstyd, oversharing

Kontakt: Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii,
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski,
ul. Drzymały 1a,
45-342 Opole

E-mail: kwolsza@uni.opole.pl
Tel. 77 442 3768
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Wolsza  1. ISSN 0860-8024
  2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
  3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
  4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
  5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
  6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
  7. Prefix DOI 10.12887