zobacz powiększenie


WSTYD 2017 nr 2 (118)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 30
2017 nr 2(118)

WSTYD

FILOZOFIA O WSTYDZIE

FENOMEN WSTYDU W KULTURZE

WSTYD A LUDZKIE DZIAŁANIE

KU PRZEWYCIĘŻENIU WSTYDU I KRZYWDY
W 70. rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Josef M. SEIFERT – Selige Kinder von Fatima (rec. J.F. de Louvencourt, Francisco und Jacinta. Selige Kinder von Fatima, tłum. J. Volkmann, Patrimoniumverlag, Mainz 2017)
 • Propozycje „Ethosu” (Panorama współczesnej filozofii, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017)

SPRAWOZDANIA

 • Piotr BIŁGORAJSKI – Wstrząs – wątpienie – zdumienie (LIX Tydzień Filozoficzny „Źródła filozofii europejskiej”, KUL, Lublin, 3-6 IV 2017)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

 • Dorota CHABRAJSKA – Bezwstyd powszedni

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach
Abstracts
Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. "Ethos" jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt.
 3. W roku 2015 kwartalnik „Ethos” został włączony do bazy danych EBSCO, a w roku 2016 do bazy CEEOL.
 4. Index Copernicus Value 2015: 69,59
 5. Abstrakty artykułów naukowych publikowanych w „Ethosie”, począwszy od tomu 22(2009) nr1-2(85-86) „Koniec misji uniwersytetu?”, indeksowane są w bibliograficznej bazie danych The Philosopher’s Index.
 6. Z dniem 13.01.2015 r. kwartalnik "Ethos" został wpisany na listę ERIH PLUS
 7. Prefix DOI 10.12887