zobacz powiększenie


WSTYD 2017 nr 2 (118)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 30
2017 nr 2(118)

WSTYD

FILOZOFIA O WSTYDZIE

FENOMEN WSTYDU W KULTURZE

WSTYD A LUDZKIE DZIAŁANIE

KU PRZEWYCIĘŻENIU WSTYDU I KRZYWDY
W 70. rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Josef M. SEIFERT – Selige Kinder von Fatima (rec. J.F. de Louvencourt, Francisco und Jacinta. Selige Kinder von Fatima, tłum. J. Volkmann, Patrimoniumverlag, Mainz 2017)
  • Propozycje „Ethosu” (Panorama współczesnej filozofii, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017)

SPRAWOZDANIA

  • Piotr BIŁGORAJSKI – Wstrząs – wątpienie – zdumienie (LIX Tydzień Filozoficzny „Źródła filozofii europejskiej”, KUL, Lublin, 3-6 IV 2017)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

  • Dorota CHABRAJSKA – Bezwstyd powszedni

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach
Abstracts
Contents  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887