zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-3-119-20Adam FITAS – Światło z dołu. O kole polonistycznym w humanistyce uniwersyteckiej (Uwagi na marginesie historii Koła Polonistów Studentów KUL)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł omawia na wybranych przykładach z historii Koła Polonistów Studentów KUL model i główne typy aktywności koła studenckiego. Odwołując się do tradycji tego typu organizacji, jej struktury i form działania, autor pokazuje, jak ważna i wielostronna jest funkcja dobrze działającego koła naukowego na uniwersytecie, a zwłaszcza koła polonistycznego, które często pełni rolę integrującą różne wydziały uczelni i promuje całe jej środowisko. Dobrze funkcjonująca Alma Mater staje się ostatecznie miejscem spotkania dwóch świateł: jednego płynącego z góry, ex cathedra, od mistrzów i nauczycieli akademickich oraz drugiego, którego źródłem jest aktywna i często zrzeszona w koła naukowe brać studencka.

Słowa kluczowe: koło studenckie, koło polonistów, uniwersytet, humanistyka, światło, nauka, wiedza, dydaktyka

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: http://pracownik.kul.pl/adam.fitas/kontakt
Tel. 81 4454015; 81 4454425
http://www.kul.pl/dr-adam-fitas,art_28050.htmlPliki do pobrania:

» 119_Fitas.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887