zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-3-119-19Jarosław KUPCZAK OP – Od poznania do spotkania. O Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia teologię zawartą we wczesnym utworze poetyckim Karola Wojtyły–Jana Pawła II Pieśń o Bogu ukrytym z roku 1944. Wiersz zawiera opis i analizę wielu wymiarów ludzkiego spotkania z Bogiem. Opierając się na analogicznym charakterze wiedzy teologicznej, autor opisuje chrześcijańskie doświadczenie Boga przez odniesienie do naturalnego doświadczenia człowieka, szczególnie zaś doświadczenia morza, światła i słońca. Wewnętrzna dynamika spotkania z Bogiem opisana jest przez Wojtyłę jako przejście od naturalnego pragnienia i poznania do wiedzy uzyskanej przez wiarę i ostatecznie do wiedzy uzyskanej przez miłość. Ten rozwój prowadzi osobę ludzką od samotności poznającego podmiotu do doświadczenia przyjaźni z Bogiem, które opisane jest przez Wojtyłę przez odniesienie do mistycznej teologii św. Jana od Krzyża. Dla każdego chrześcijanina to spotkanie z Bogiem zaczyna się i kulminuje w porządku sakramentalnym, szczególnie w sakramentach chrztu i eucharystii.

Słowa kluczowe: Chrystus, chrzest, doświadczenie Boga, Eucharystia, Krzyż, miłość, noc ciemna, poznanie Boga, sakrament, samotność, stworzenie, światło, wiara, zbawienie

Kontakt: Katedra Antropologii Teologicznej, Instytut Teologii Dogmatycznej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Kanonicza 9/305, 31-002 Kraków

E-mail: jaroslaw.kupczak@upjp2.edu.pl
Tel. 12 4218945; 12 3708612
http://upjp2.edu.pl/edumod/pracownik/224/Jaros%C5%82aw+KupczakPliki do pobrania:

» 119_Kupczak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887