zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-3-119-04Krzysztof LEŚNIEWSKI – Widzieć światłość. Światłość Boża w tradycji chrześcijaństwa wschodniego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Na podstawie Objawienia wiadomo, że Bóg jest światłością, która jest całkowicie odmienna od światła naturalnego. Jak ją pojmować? Czym ona jest i w jaki sposób się przejawia? W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania w artykule przeanalizowane zostały i powiązane z nauczaniem wschodnich Ojców Kościoła przesłanki biblijne dotyczące światłości Bożej. W refleksji nad Światłością Bożą istotnym punktem odniesienia jest Przemienienie Chrystusa na Górze Tabor. Światłość Przemienienia jest jednym z ważnych tematów prawosławnej tradycji hymnograficzno-ikonograficznej oraz doktryny hezychastycznej o niestworzonych energiach Boskich, które przebóstwiają osobę ludzką. Objawienie się przebóstwiającej Boskiej światłości, o której nauczali hezychaści, może dokonać się w życiu konkretnych ludzi. Świadczy o tym opis doświadczenia mistycznego, w którym brali udział św. Serafin z Sarowa oraz rozmawiający z nim Mikołaj Motowiłow.

Słowa kluczowe: światłość Boża, przemienienie Chrystusa, ikona Przemienienia, hymny Przemienienia, hezychazm, przebóstwienie, św. Serafin z Sarowa

Kontakt: Katedra Teologii Prawosławnej, Instytut Ekumeniczny,
Wydział Teologii,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin

E-mail: lesni@kul.pl
http://pracownik.kul.pl/krzysztof.lesniewski/dorobekPliki do pobrania:

» 119_Lesniewski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887