zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-3-119-09Katarzyna PACHNIAK – Pojęcie światła w islamie. Mistyka światła w traktacie Nisza świateł Al-Ghazalego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Osią artykułu jest werset o świetle z 24. sury koranicznej. Pierwszą część artykułu poświęcono analizie pojęcia światła w kulturze wczesnego islamu, koncentrując się na zagadnieniu, skąd fragmenty dotyczące światła znalazły się w Koranie. Po ukazaniu ogólnych trudności wiążących się z poznaniem historii wczesnego islamu zwrócono uwagę na wpływ wątków starszych religii, szczególnie zoroastryzmu i manicheizmu, a następnie neoplatonizmu, na koncepcję światła w islamie. W dalszej kolejności pokazano, że wpływ ten miał szczególne znaczenie w przypadku muzułmańskiej filozofii mistycznej (sufizmu) i podano jej podstawowe pojęcia.

Druga część artykułu poświęcona została analizie traktatu Al-Ghazalego Nisza świateł [Miszkat al-anwar]. Traktat omówiono, zwracając uwagę na sposoby ukazania w nim Boga jako najwyższego Światła, które promieniuje na inne byty, będąc jednocześnie poznawalne – na różnych poziomach – dla poszczególnych ludzi. Najwyższy z nich pojmują mistycy, którzy mogą widzieć czyste światło i „wlać” je w siebie, anihilując własne „ja”.

Słowa kluczowe: Al-Ghazali, Nisza świateł, światło, Koran, zoroastryzm, manicheizm, neoplatonizm, sufizm, mistyka światła, Bóg

Kontakt: Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny,
Uniwersytet Warszawski,
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

E-mail: k.pachniak@uw.edu.pl
Tel. 22 8263683
http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/main.pl?lang=pl&imie=Katarzyna&nazwisko=Pachniak&id_rodzaju_roli=&a=1&rok=0&rokdo=0&id_typu_dokonania=&id_jezyka=&lim=25&ord=1&search=Szukaj&mod=q
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_PachniakPliki do pobrania:

» 119_Pachniak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887