zobacz powiększenie


ETHOS Rok 30 2017 nr 3 (119)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 30
2017 nr 3(119)

ETHOS ŚWIATŁA

KU ŚWIATŁU, KU BOGU

POJĄĆ ŚWIATŁO

KU OŚWIECENIU

ŚWIATŁO NADZIEI, ŚWIATŁO INTELEKTU

ŚWIATŁO – PIĘKNO – TRANSCENDENCJA

PRZEZWYCIĘŻYĆ CIEMNOŚCI

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Józef F. FERT – Trochę filozofii, trochę poezji... O 76 wierszach Alfreda Marka Wierzbickiego (rec. A.M. Wierzbicki, 76 wierszy, Wydawnictwo Test–Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Lublin 2017)
  • Krzysztof POLIT – Między szczęściem a cierpieniem (rec. B. Dziemidok, Filozofia a sztuka życia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017)
  • Bogumiła TRUCHLIŃSKA – Zmierzch Europy. Zmierzch chrześcijaństwa? (rec. R.T. Ptaszek, Zmierzch Europy? Perspektywy przyszłości a chrześcijaństwo, wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa-Radzymin 2017).
  • Propozycje „Ethosu” (From the Absurd to Revolt: Dynamics in Albert Camus’s Thought. De l’absurde à la révolte. Dynamique de la pensée d’Albert Camus, red. M. Kałuża, P. Mróz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017; M. Rajewski, Ku antropologii procesualnej. Dyfuzjonizm brytyjski przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

  • Patrycja MIKULSKA – Nieść światło

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach

Abstracts

Contents  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887