zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-09Przemysław BĄBEL, Elżbieta A. BAJCAR, Karolina ŚWIDER, Karolina WIERCIOCH-KUZIANIK, Wacław M. ADAMCZYK – Znieczulający kontekst. Wpływ placebo na doświadczanie bólu – aspekt psychologiczny


Cena brutto: 7,00 PLN

Intensywnie prowadzone w ostatnich latach badania nad działaniem placebo doprowadziły do rozwoju kilku propozycji teoretycznych dotyczących jego mechanizmów. Celem artykułu jest podsumowanie i krytyczna dyskusja aktualnego stanu badań nad działaniem placebo w badaniach nad bólem i w praktyce klinicznej. Zaproponowano konceptualizację pojęcia placebo i omówiono główne skutki działania placebo, tj. efekt placebo i efekt nocebo. Oceniono skuteczność placebo w badaniach nad bólem i w praktyce klinicznej. Zaprezentowano najważniejsze metody wywoływania działania placebo, tj. warunkowanie klasyczne, sugestie słowne i uczenie się przez obserwację. Dyskusji poddano psychologiczne mechanizmy działania placebo, tj. oczekiwania i warunkowanie klasyczne, a także czynniki emocjonalne, które wpływają na działanie placebo, tj. lęk, strach i stres. Artykuł kończą rozważania etyczne nad wykorzystywaniem placebo w badaniach i praktyce klinicznej.

Słowa kluczowe: analgezja, ból, hiperalgezja, nocebo, placebo

Artykuł został przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego nr 2014/14/E/HS6/00415 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Kontakt: Przemysław Bąbel, Zespół Badania Bólu, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków;
Elżbieta A. Bajcar, Zespół Badania Bólu, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków;
Karolina Świder, Zespół Badania Bólu, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków / Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University, Montessorilaan 3, 6525 HR Nijmegen, The Netherlands;
Karolina Wiercioch-Kuzianik, Zespół Badania Bólu, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków;
Wacław M. Adamczyk, Zespół Badania Bólu, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków / Katedra Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice

E-mail: (Przemysław Bąbel) przemyslaw.babel@uj.edu.pl; (Elżbieta A. Bajcar) elzbieta.bajcar@uj.edu.pl; (Karolina Świder) karolina.swider@doctoral.uj.edu.pl; (Karolina Wiercioch-Kuzianik) karolina.wiercioch@student.uj.edu.pl

Tel. 12 6632463
http://www.bol.edu.pl/en/index-en.html
http://www.psychologia.uj.edu.pl/en_GB/przemyslaw-babelPliki do pobrania:

» 120_Babal_inni.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887