zobacz powiększenie


Mirosława CHUDA – Teatr prawdy niedosłownej


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst nawiązuje do spektaklu Sceny Plastycznej KUL „Gorset” (z roku 2016) i zawiera refleksje na temat specyfiki interpretacji autorskiej twórczości teatralnej Leszka Mądzika oraz poszukiwania metafizycznej prawdy i roli autoograniczeń w jego teatrze.

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Phone: 81 4453218  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887