zobacz powiększenie


Józef F. FERT – Poezja (przed)jesiennych (nie)oczywistości


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Esej poświęcony jest kwestii udziału duchownych w kształtowaniu literatury polskiej. Autor omawia niektóre aspekty przemian, jakie dokonały się po pierwszej i drugiej wojnie światowej w poezji polskiej. Wskazuje na metafizyczny charakter tej poezji, szczególnie obecny w twórczości osób duchownych. Na tym tle prezentuje utwory ks. Kazimierza Wójtowicza.

Słowa kluczowe: poezja polska, księża-poeci, Kazimierz Wójtowicz, Józef Czechowicz

Kontakt: Katedra Tekstologii i Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: szafir@kul.pl
Tel. 81 4454420
http://www.kul.pl/prof-dr-hab-jozef-fert,art_28213.html  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887