zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-06Grażyna OSIKA – O bólu generowanym społecznie


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Celem artykułu jest opis form opresji związanych z ukonstytuowaniem się struktury społecznej określanej mianem zinstytucjonalizowanej indywidualizacji. W badaniach wykorzystano analizę teoretyczną. Dociekania zmierzają do zdefiniowania istoty kategorii takich, jak: indywidualizacja społeczna, zinstytucjonaliozwnany indywidualizm, ból społeczny i schizofrenia obywatelska, oraz do wskazania wzajemnych zależności między nimi. Założono, że zinstytucjonalizowany indywidualizm stawia aktorów społecznych w nowej sytuacji egzystencjalnej, w której jednostki pozostają samotne wobec trudów swojego życia, co rodzi obciążenia, które mogą przerodzić się w różnorakie zjawiska patologiczne. Takie ujęcie problemu pozwoliło rozpoznać i zrozumieć pewne niekorzystne zjawiska, skutkujące między innymi wzrostem statystyk zachorowalności na depresję. Za novum analizy należy uznać próbę zastosowania kategorii bólu społecznego jako instrumentu eksplikacyjnego do opisu badanych zjawisk.

Słowa kluczowe: indywidualizacja społeczna, zinstytucjonalizowany indywidualizm społeczny, ból społeczny, schizofrenia obywatelska, depresja

Kontakt: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych,
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska,
ul. Roosevelta 26-28, budynek A, pok. 219, 41-800 Zabrze

E-mail: gra.o@poczta.fm

Tel. 32 2777323
https://scholar.google.pl/citations?user=UBcL3bMAAAAJ&hl=enPliki do pobrania:

» 120_Osika.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887