zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-10Fabio PERSANO – Opieka paliatywna i terapia bólu we Włoszech


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia sytuację opieki paliatywnej oraz terapii bólu we Włoszech w świetle uregulowań prawnych wprowadzonych w ostatnich latach i modyfikujących normy obowiązujące wcześniej.

Odchodzimy od stereotypów kulturowych, zgodnie z którymi cierpienie i ból stanowią nieuchronny komponent ludzkiego życia i należy je po prostu cierpliwie znosić, jak również od przekonania, że stosowanie leków przeciwbólowych łączy się z nadużywaniem niedozwolonych substancji.

Walka z bólem i cierpieniem staje się coraz ważniejsza w medycynie, która zapewnia uśmierzanie bólu i kontrolę nad nim. W oparciu o postęp w medycynie ustawa nr 38 z roku 2010 stwierdza, że osoby chore i cierpiące mają prawo do opieki paliatywnej i terapii bólu.

Słowa kluczowe: ból, cierpienie, opieka paliatywna, terapia bólu, hospicjum, opioidy, godność

Kontakt: Istituto di bioetica e diritti umani, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Via degli Aldobrandeschi 190, Rome 00163, Italia

E-mail: fabio.persano@gmail.com
https://www.upra.org/docente/fabio-persano/Pliki do pobrania:

» 120_Persano.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887