zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-05Krzysztof POLIT – „Cierpienie jest drogą świadomości”. O metafizyce cierpienia w późnej filozofii Miguela de Unamuno


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł zawiera analizę zjawiska cierpienia w późnej filozofii Miguela de Unamuno. Dojrzała postać poglądów filozoficznych tego hiszpańskiego intelektualisty słusznie umieszczana jest w nurcie filozofii egzystencjalnej. Ich punkt centralny stanowi refleksja nad jednostką ludzką – bytem obdarzonym świadomością siebie i świata. Tekst pokazuje, w jaki sposób, zdaniem Unamuno, wraz ze świadomością rodzi się cierpienie, jakie są jego źródła i dlaczego związane jest ono w sposób konieczny z kondycją istoty ludzkiej. Autor stara się też odpowiedzieć na pytanie, czy filozofię cierpienia Miguela de Unamuno można zaliczyć do nurtów filozofii chrześcijańskiej.

Słowa kluczowe: cierpienie, filozofia hiszpańska, Miguel de Unamuno, egzystencjalizm, jednostka

Kontakt: Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/334, 20-031 Lublin

E-mail: krzysztof.polit@poczta.umcs.lublin.pl; ursz@interia.pl
Tel. 81 5372842
http://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2228,pl.htmlPliki do pobrania:

» 120_Polit.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887