zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-04Adam SAWICKI – Konflikt – rozdarcie – śmierć. Myśl rosyjska o bólu i cierpieniu: Bierdiajew, Iljin, Fiodorow


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule przedstawiono poglądy trzech myślicieli rosyjskich (Mikołaja Bierdiajewa, Iwana Iljina i Mikołaja Fiodorowa) odnoszące się do problematyki bólu i cierpienia, Wyakcentowano odmienność stworzonych przez nich koncepcji od myśli zachodniej. Podkreślono religijny charakter ich rozważań oraz maksymalistyczne i przeżyciowe traktowanie przez nich doświadczeń bólu i cierpienia. Zwrócono uwagę na sposób pojmowania przez nich tych fenomenów, odnoszenia się do nich i przezwyciężania ich przez Boga i człowieka.

Słowa kluczowe: ból, cierpienie, duchowość, pochwała cierpienia, Bogoczłowieczeństwo, pasjonizm, obiektywacja, tragedia Bożych cierpień, dar cierpienia, regulacja, supramoralizm

Kontakt: Instytut Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

E-mail: sawicki-adam@o2.pl
Tel. 12 6626223
http://www.ifis.up.krakow.pl/adam-sawicki/Pliki do pobrania:

» 120_Sawicki.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887