zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-14Adriana SCHETZ – Zdolność odczuwania bólu przez zwierzęta


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule poruszony został problem zasadności przypisywania zwierzętom zdolności odczuwania bólu i cierpienia. Z uwagi na fakt, że autorkę interesuje podstawowa i ewolucyjnie dość wczesna forma doświadczania bólu, przedmiotem jej analiz są głównie bezkręgowce. Zastanawia się ona, czy powszechnie uznawane, naukowe kryteria odczuwania bólu są filozoficznie satysfakcjonujące oraz jaka jest relacja między antropocentrycznym a antropomorficznym podejściem w studiach nad umysłami zwierząt innych niż człowiek. W odpowiedzi proponuje listę trzech błędów, których unikanie pozwala się nam zbliżyć do zrozumienia życia mentalnego zwierząt.

Słowa kluczowe: ból, stres, cierpienie, asymbolia bólu, antropocentryzm, antropomorfizm, bezkręgowce, kręgowce, Peter Godfrey-Smith, Nikola Grahek, Thomas Nagel

Kontakt: Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Szczeciński,
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

E-mail: adriana.schetz@gmail.com
Tel. 91 4443245
http://kognitywistyka.usz.edu.pl/aschetz/Pliki do pobrania:

» 120_Schetz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887