zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-11Maria SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA, Małgorzata LEWARTOWSKA-ZYCHOWICZ, Longina STRUMSKA-CYLWIK – Z dziećmi o cierpieniu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł poświęcony został problematyce cierpienia, która zawsze stanowiła i nadal stanowi prawdziwe wyzwaniem teoretyczne i metodologiczne. Cierpienie będące nieusuwalnym aspektem ludzkiej egzystencji i składową ludzkiej kondycji domaga się konceptualizacji i rozwiązań metodologicznych. Chociaż wydaje się, że kategoria cierpienia powinna być doskonale pedagogice znana i dobrze przez nią oswojona, w rzeczywistości pedagogika z trudem radzi sobie z nią konceptualnie. Można wręcz mówić o pedagogicznych unikach, nie zaś o pedagogicznych rozwiązaniach problemu cierpienia. Przedmiotem zainteresowania autorek tekstu jest problematyka cierpienia, usytuowana w kontekście rozmawiania o nim z dziećmi.

Słowa kluczowe: cierpienie, pedagogika, rozmowy (z dziećmi)

Kontakt: Maria Szczepska-Pustkowska, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. S. Bażyńskiego 4, pok. S 513, 80-952 Gdańsk;
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. S. Bażyńskiego 4, pok. S 513, 80-952 Gdańsk;
Longina Strumska-Cylwik, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. S. Bażyńskiego 4, pok. S 513, 80-952 Gdańsk

E-mail: (Maria Szczepska-Pustkowska) pedmsp@ug.edu.pl; (Małgorzata Lewartowska-Zychowicz) pedmlz@univ.gda.pl; (Longina Strumska-Cylwik) l.strumska@ug.edu.pl; ginacylwik@wp.pl
Tel. 58 5234242
https://wns.ug.edu.pl/pracownik/2836/maria_szczepska-pustkowska
https://wns.ug.edu.pl/pracownik/1742/malgorzata_lewartowska-zychowicz
https://ug.edu.pl/pracownik/37076/longina_strumska-cylwikPliki do pobrania:

» 120_Szczepska_inni.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887