zobacz powiększenie


DOI 10.12887/30-2017-4-120-03Krzysztof WIECZOREK – Samotność bólu, ból samotności


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Ból stanowi rodzaj sytuacji granicznej. Jego doświadczenie powoduje, że człowiek zaczyna żyć inaczej, odczuwać inaczej, inaczej komunikować się z otoczeniem, a nawet inaczej myśleć i wartościować. To, co najważniejsze w subiektywnym doznawaniu bólu, okazuje się niewyrażalne w języku. Istnienie bariery komunikacyjnej rodzi poczucie samotności, pogłębiające cierpienie spowodowane bólem.

Przedmiotem analizy w artykule jest najpierw przegląd poszczególnych rodzajów i aspektów doświadczenia bólu, następnie refleksja nad konsekwencjami rozpadu więzi porozumienia między cierpiącym a jego otoczeniem, namysł nad warunkami możliwości zaakceptowania bólu przez odsłonięcie nowej perspektywy egzystencjalnej oraz wskazanie, że ból zaakceptowany może w niektórych przypadkach stać się źródłem wyzwolenia ku innemu, bardziej wartościowemu życiu.

Słowa kluczowe: ból, samotność, komunikacja, język, cierpienie, wyzwolenie

Kontakt: Zakład Logiki i Metodologii, Instytut Filozofii,
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski,
ul. Bankowa 11, pok. 319, 40-007 Katowice

E-mail: krzysztof.t.wieczorek@us.edu.pl
Tel. 32 3591806
https://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/29942Pliki do pobrania:

» 120_Wieczorek.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887