zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-05Ks. Dariusz DZIADOSZ – „Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru” (Syr 7,18). Pieniądz w Biblii


Cena brutto: 7,00 PLN

Instytucja pieniądza, która w różnej formie pojawia się prawie we wszystkich księgach Starego i Nowego Testamentu, jest mocno uwarunkowana kontekstem społeczno-politycznym i ekonomicznym starożytnego Bliskiego Wschodu. Wiele źródeł biblijnych odzwierciedla wieloetapowy historyczny proces narodzin pieniądza w rejonie Azji Mniejszej i całego starożytnego Bliskiego Wschodu, począwszy od epoki handlu barterowego aż po fazę rozwiniętego systemu monetarnego, jaki wprowadziły w tym regionie cywilizacje Persji, Grecji i Rzymu. Tradycje biblijne ukazują wieloetapowy i wielopłaszczyznowy proces adaptacji pieniądza w historii narodu wybranego i w codziennym życiu Izraelitów okresu Starego i Nowego Testamentu, a także jego bardzo szeroki społeczno-kulturowy, etyczny i teologiczny kontekst.

Słowa kluczowe: pieniądz, złoto, srebro, moneta, bogactwo, Biblia Hebrajska

Kontakt: Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych,
Instytut Studiów Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dariuszdzi@op.pl
http://www.kul.pl/ks-dr-hab-dariusz-dziadosz,art_446.htmlPliki do pobrania:

» 121_Dziadosz.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887