zobacz powiększenie


Fr. Bronisław JAKUBIEC, SDS – W osiemdziesiątą rocznicę święceń …


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Autor przywołuje tom zatytułowany Być prochem w ręku Boga autorstwa Marzeny Florkowskiej (MMF, Kraków 2013), zawierający biografię o. Piotra Rostworowskiego OSB/EC, i podejmuje refleksje nad swoimi osobistymi spotkaniami z o. Piotrem Rostworowskim, przedstawia jego osobowość, poczucie humoru oraz przywiązanie do Polski i kontakty z salwatorianami we Włoszech i w Polsce.

Słowa kluczowe: o. Piotr Rostworowski OSB/EC, patriotyzm, Kościół katolicki w powojennej Polsce, cenzura, Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie)

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl
Tel. 81 4453218Pliki do pobrania:

» 121_Jakubiec.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887