zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-04Jan KŁOS – „Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą ukazania dynamicznej natury pieniądza jako środka wymiany pośredniej. Od wymiany barterowej (czyli bezpośredniej – rzecz za rzecz) ludzkość przeszła do zastępowania rzeczy pieniądzem. Przyjmował on w historii ekonomii różnorodną formę. Następnie wprowadzono standard złota jako gwarancję stabilności waluty. Kiedy pojawił się pieniądz papierowy, otworzyły się też możliwości wielu nadużyć związanych choćby z nadmierną podażą pieniądza, a zatem jego inflacją. Obecnie mamy do czynienia z różnorodnymi postaciami substytutów pieniądza, a nawet kryptowalutami. Biblijne pytanie o pochodzenie pieniądza uświadamia nam przede wszystkim znaczenie tego, czym jest pieniądz i jaki jest jego stosunek do wartości transcendujących świat materialny. Ponadto widzimy, że w zróżnicowanym środowisku finansowych ofert niezbędna jest dziś cnota roztropności.

Słowa kluczowe: John M. Keynes, kryptowaluta, ludzkie działanie, Ludwig von Mises, pieniądz

Kontakt: Katedra Etyki Szczegółowej, Instytut Filozofii,
Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: http://www.kul.pl/kontakt,art_21142.html
Tel. 81 4454252
http://www.kul.pl/jan-klos,1951.htmlPliki do pobrania:

» 121_Klos.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887