zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-03Clemens SEDMAK – Oścień dla ciała? Ubóstwo i pieniądz w tradycji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (tłum. D. Chabrajska)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst poświęcony jest analizie pojęcia Kościoła ubogich w teologii chrześcijańskiej. Autor rekonstruuje podstawy teologicznego sensu ubóstwa i w oparciu o teksty wczesnochrześcijańskie ukazuje pojmowanie ubóstwa jako „ciernia” w ciele Kościoła. Przywołując średniowieczne debaty dotyczące kwestii ubóstwa, które prowadzono w czasach pofranciszkańskich, wskazuje następnie na ryzyko i cenę, z jakimi wiąże się przyjęcie Kościoła ubogich. Autor zarysowuje też pewne epistemologiczne implikacje Kościoła ubogich.

Słowa kluczowe: ubóstwo, duch światowości, własność prywatna, prawo naturalne, solidarność, dobro wspólne, pisma wczesnochrześcijańskie, kompromis moralny, harmonia społeczna, Klemens Aleksandryjski, Oscar Romero, Jan Chryzostom, Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Thomas Merton, Regula Benedicti, Imię róży, Tomasz z Akwinu, papież Franciszek

Tekst obejmuje fragmenty czwartego rozdziału książki Clemensa Sedmaka Kościół ubogich. Papież Franciszek i transformacja ortodoksji, tłum. D. Chabrajska (Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2018, s. 178-239). Tytuł pochodzi od redakcji.

Redakcja kwartalnika „Ethos” wyraża podziękowanie Instytutowi Wydawniczemu Pax oraz wydawnictwu Orbis Books za zgodę na przedruk niniejszego fragmentu.

Kontakt: Keough School of Global Affair,
University of Notre Dame,
3172 Jenkins Nanovic Halls, University of Notre Dame,
Notre Dame, Indiana 46556, USA

E-mail: csedmak1@nd.edu
Tel. +1 574 631019
http://keough.nd.edu/profile/clemens-sedmak/Pliki do pobrania:

» 121_Sedmak.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887