zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-14John STEPAN – Pieniądz, cena, wartość i wymiana (tłum. G. Dąbkowski)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule omówiono wzajemne zależności między pieniądzem, ceną, wartością i wymianą, poświęcając szczególną uwagę wartości i cenie, które przeanalizowano z bliskiej autorowi perspektywy zakupów komercyjnych. Nacisk na wartość wynika z faktu, że wartość produktu postrzegana zarówno przez sprzedawcę, jak i przez nabywcę umożliwia transakcję wymiany – pozwala wyrazić ją w kategoriach ilościowych (np. jako cenę), dzięki czemu możliwe jest uzgodnienie przez obie strony akceptowalnych warunków transakcji. W części poświęconej wartości przedstawiono odmienne poglądy na temat tego pojęcia zaczerpnięte z ekonomii i marketingu. Dalsza część pracy poświęcona jest cenie. Najpierw zaprezentowano teoretyczny model procesu uzgadniania wartości. Następnie, na podstawie mikroekonomicznej teorii ceny, przedstawiono proces zrównywania się podaży z popytem, który leży u podstaw odkrywania ceny, co z kolei można uważać za pieniężną kwantyfikację procesu uzgadniania wartości. Praca kończy się omówieniem bardziej subtelnych aspektów wartości, takich jak różnice między „potrzebami” (ang. needs) i „pragnieniami” (ang. desires) oraz między potrzebami uważanymi za obiektywne a tymi bardziej subiektywnymi. Rozwijając ten temat, omówiono „wąskie granice” między wolnością wyboru a manipulacją, które można zaobserwować w procesie postrzegania i uzgadniania wartości.

Słowa kluczowe: pieniądz, cena, wartość wymiana, perspektywa sprzedawcy, perspektywa nabywcy, proces ustalania wartości, uzgadnianie ceny, perspektywa ekonomiczna, perspektywa marketingowa, potrzeby obiektywne i subiektywne, wolność wyboru, manipulacja

Kontakt: Wyższa Szkoła Bankowa,
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

E-mail: john.stepan@jpsconsulting.plPliki do pobrania:

» 121_Stepan_pol.pdf
» 121_Stepan_ang.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887