zobacz powiększenie


Ks. Alfred M. Wierzbicki – Artysta porzuca filozofa. Mahler wobec Nietzschego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Tekst ten stanowi zapis wprowadzenia do koncertu, który odbył się 8 grudnia 2017 roku w Filharmonii Lubelskiej (Gustaw Mahler, III Symfonia d-moll, dyrygent Piotr Wajrak, wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Chór Żeński Lutnia Lubelska, Chór Chłopięcy Słowiki Lubelskie, Anna Lubańska – alt).

Autor analizuje relację między muzycznym wyrazem III Symfonii d-moll Gustawa Mahlera a recepcją filozoficznych pism Friedricha Nietzschego przez kompozytora.

Słowa kluczowe: Gustaw Mahler, Friedrich Nietzsche, III Symfonia d-moll Gustawa Mahlera, Artur Schopenhauer, Hiob, cierpienie, radość

Kontakt: Katedra Etyki, Instytut Filozofii,
Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

E-mail: http://www.kul.pl/kontakt,art_16075.html
Tel. 81 4454039  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887