zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-1-121-15Anna ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ – Miejsce wymiany niepieniężnej w ekonomii. Studium przypadku nieodpłatnej pracy kobiet


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Pieniądz wydaje się nieodzownie związany z ekonomią jako dziedziną wiedzy. Już na samym początku istnienia tej nauki jej obszar badawczy powiązano z wymianą rynkową, a więc pieniężną. W czasach, gdy rynek wykroczył poza wąski zakres alokacji zasobów i dystrybucji dochodów, znaczenie pieniądza jeszcze bardziej wzrosło. Spośród trzech sposobów zapewniania zabezpieczenia społecznego: za pomocą rynku, redystrybucji i wzajemności, w kontekście współczesnych transformacji neoliberalnych rośnie znaczenie tego pierwszego, a nadawanie wartości wydaje się nieodłącznie związane z pieniądzem. W artykule zaprezentowano miejsce wymiany niepieniężnej w ekonomii, a w celu zobrazowania zarysowanych problemów związanych z wymianą niepieniężną wykorzystano jako studium przypadku nieodpłatną pracę kobiet.

Słowa kluczowe: wymiana niepieniężna, pieniądz, praca nieodpłatna, praca opiekuńcza

Kontakt: Katedra Ekonomii i Innowacji, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania,
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,
ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail: anna.zachorowska@uj.edu.pl
Tel. 12 6645795
http://www.econ.uj.edu.pl/instytut/kadra-dydaktyczna/pracownicy-naukowo-dydaktyczni/anna-zachorowska-mazurkiewiczPliki do pobrania:

» 121_Zachorowska.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887