zobacz powiększenie


ETHOS Pieniądz 2018 nr 1(121)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
2018 nr 1(121)

Pieniądz

 • Od Redakcji – Moc pieniądza (P.M.)
 • JAN PAWEŁ II – O marności bogactw. Medytacje nad Psalmem 49(48) (Rozważania podczas audiencji generalnych, Watykan, 20 X i 27 X 2004)

PIENIĄDZ W KULTURZE ZACHODU

PIENIĄDZ RZYMU I JEROZOLIMY

KONTEKSTY PIENIĄDZA

PIENIĄDZ A ETYKA

KU NATURZE PIENIĄDZA

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

 • Ks. Janusz MARIAŃSKI – Czym jest socjologia moralności? (rec. W. Misztal, Homo ethicus – homo moralis. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017)
 • Wojciech OLSZAK – Odwieczny problem człowieka (rec. W. Załuski, Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania, Copernicus Center Press, Kraków 2014)
 • Propozycje „Ethosu” (C. Sedmak, Kościół ubogich. Papież Franciszek i transformacja ortodoksji, tłum. D. Chabrajska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2018; Józef Czechowicz. „Poemat o mieście Lublinie”. Józef Łobodowski, „Ballada lubelska”, oprac. J. Cymerman, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2017; Linie światła. Wybór wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce, red. J. Wach, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2017)

SPRAWOZDANIA

 • Paweł GRAD – Zrozumieć rewolucję (Międzynarodowa konferencja „Russian Revolution and the History of Ideas”, PAN, Warszawa, 8-10 XI 2017)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach

Abstracts

Contents 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
 4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. Prefix DOI 10.12887