zobacz powiększenie


Ethos Money 31: 2018 No. 1(121)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

“Ethos”
2018 No. 1(121)

MONEY

 • From the Editors – The Power of Money (P.M.)
 • J o h n  P a u l II – On the Vanity of Riches: Meditations on Psalm 49[48] (General Audiences, Vatican, October 20, 2004, and October 27, 2004)

MONEY IN THE CULTURE OF THE WEST

THE MONEY OF ROME AND THE MONEY OF JERUSALEM

THE CONTEXTS OF MONEY

MONEY AND ETHICS

TOWARDS THE NATURE OF MONEY

KAROL WOJTYŁA–JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

 • Fr. Janusz M a r i a ń s k i – What is the Sociology of Morality? (review of W. Misztal’s Homo ethicus – homo moralis. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017)
 • Wojciech O l s z a k – A Perennial Human Problem (review of W. Załuski’s Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania, Kraków: Copernicus Center Press, 2014)
 • Books recommended by Ethos (C. Sedmak, Kościół ubogich. Papież Franciszek i transformacja ortodoksji, transl. by. D. Chabrajska, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2018; Józef Czechowicz. „Poemat o mieście Lublinie.” Józef Łobodowski, „Ballada lubelska,” ed. by J. Cymerman, Lublin: Wschodnia Fundacja Kultury ‘Akcent,’ 2017; Linie światła. Wybór wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce, ed. by J. Wach, Lublin: Wschodnia Fundacja Kultury ‘Akcent,’ 2017)

REPORTS

 • Paweł GRAD – To Comprehend the Revolution (International Conference “Russian Revolution and the History of Ideas,” Polish Academy of Sciences, Warsaw, 8-10 Nov. 2017)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY

Notes about the Authors

Abstracts 1. ISSN 0860-8024
 2. e-ISSN 2720-5355
 3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
 4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
 5. DOI Prefix 10.12887