zobacz powiększenie


Mirosława CHUDA – Lęk przed skokiem w studnię


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Felieton na temat nasilającego się obecnie zjawiska rezygnacji z zawarcia związku małżeńskiego na rzecz kohabitacji. Autorka wskazuje na możliwe egzystencjalne uwarunkowania tego zjawiska w nawiązaniu do filozofii Sørena Kierkegaarda.

Słowa kluczowe: małżeństwo, kohabitacja, miłość, Søren Kierkegaard

Kontakt: Instytut Jana Pawła II, Wydział Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ethos@kul.lublin.pl

Tel. 81 4453218  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887