zobacz powiększenie


Od wieczoru poetyckiego do Sceny Plastycznej. Z profesorem Stefanem SAWICKIM rozmawia Adam FITAS


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Adam Fitas rozmawia z profesorem Stefanem Sawickim o trudnych okolicznościach powstania, początkach i rozwoju teatru akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Teatr ten, który rozpoczął swoją działalność w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, ostatecznie przekształcił się w znaną dziś na całym świecie Scenę Plastyczną KUL Leszka Mądzika.

Słowa kluczowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski, teatr akademicki, teatr studencki, cenzura, uniwersytet katolicki, Scena Plastyczna KUL, Leszek Mądzik

Kontakt: Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: https://pracownik.kul.pl/adam.fitas/kontakt

Tel. 81 4454015; 81 4454425

http://www.kul.pl/dr-adam-fitas,art_28050.htmPliki do pobrania:

» 122_Myslac_Ojczyzna.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887