zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-07Ks. Romuald JAWORSKI – Między zranieniem a pojednaniem. Refleksje o krzywdzie i przebaczeniu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Prezentowana w artykule analiza zjawiska krzywdy dotyczy jej doświadczenia psychicznego w sferze emocjonalnej, intelektualnej i decyzyjnej, a także związku poczucia krzywdy z duchową kwestią celu i sensu życia oraz cierpienia. Dominujące w doświadczeniu krzywdy jest poczucie niesprawiedliwości. Należy jednak odróżnić faktyczną krzywdę od poczucia krzywdy. Nie zawsze osobiste przeżywanie zranienia jest adekwatne do faktycznie doznanej krzywdy. W omówieniu zróżnicowanych przejawów krzywdy i ukazaniu złożonej symptomatologii tego zjawiska uwzględnione zostały charakterystyczne przeżycia i cechy psychologiczne krzywdzicieli i osób pokrzywdzonych. Przedstawione przy tym zostały nie tylko charakterystyczne aspekty psychologiczne doznawanej i przeżywanej krzywdy, wyeksponowano bowiem także ich związek ze sferą duchową obejmującą rozumienie celu i sensu cierpienia oraz jego religijnych znaczeń.

W dalszej części rozważań omówione zostały strategie radzenia sobie z krzywdą z uwzględnieniem uwarunkowań i przyczyn oraz faz przeżywanego doświadczenia krzywdy. Na tym tle ukazana została szczególna rola przebaczenia i pojednania jako skutecznych strategii leczenia zranienia, jakim jest doświadczenie krzywdy. W końcowej części rozważań zawarto szereg wskazań, jak w sposób właściwy radzić sobie z doznawaną krzywdą.

Słowa kluczowe: krzywda, poczucie krzywdy, krzywdziciel, skrzywdzony, proces przebaczenia, krzywda i religia

Kontakt: Katedra Psychologii Religii, Instytut Psychologii,
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, 01-938 Warszawa

E-mail: romualdjaworski@wp.pl

Tel. 22 5699609

http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/jaworskiPliki do pobrania:

» 122_Jaworski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887