zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-05Filip KOBIELA – Jeszcze zatańczę na waszych grobach! O istocie i typach Schadenfreude


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty Schadenfreude: radości z cudzego zła niewywołanego działaniami podmiotu doznającego tejże radości. Uchwycenie tej istoty wiąże się z wyróżnieniem czterech parametrów: emocjonalnego, lokalizacyjnego, aksjologicznego i kauzalnego. Parametry te służą mi do skonstruowania pewnej kombinatoryki emocjonalnych reakcji na wartości, na jej tle możliwe jest bowiem uwyraźnienie specyfiki Schadenfreude oraz niektórych zależności między nią a innymi emocjami. Następnie przedstawiam pewną typologię Schadenfreude (komiczna, prudencjalna, sprawiedliwości, zazdrości, korzyści, łaski, radykalna) wraz z krótkimi analizami etycznymi. W zakończeniu omawiam też punkt widzenia ofiary Schadenfreude, w tym celowego dawania powodu do odczuwania Schadenfreude przez innych.

Słowa kluczowe: Schadenfreude, radość, zło, zazdrość, sprawiedliwość

Kontakt: Zakład Filozofii i Socjologii Turystyki, Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki,
Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
Al. Jana Pawła II/78, 31-571 Kraków

E-mail: f.kobiela@iphils.uj.edu.pl

Tel. 12 6831175

http://wtir.awf.krakow.pl/index.php/21-kat-hum-pod-tur/artykuly-pracownikow1/454-dr-filip-kobiela-2  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887