zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-06Wojciech LEWANDOWSKI – Czy mamy prawo przebaczać w imieniu skrzywdzonych?


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Prawo do przebaczenia w imieniu innych stanowi nieodłączny element współczesnych koncepcji przebaczenia. Jednocześnie próba zastosowania warunków indywidualnego bezpośredniego przebaczenia do przebaczenia udzielanego przez pewną społeczność w imieniu należących do niej ofiar stanowi poważne teoretyczne wyzwanie. W niniejszym artykule przedstawiam analizę możliwości zastosowania racji za indywidualnym przebaczeniem w imieniu skrzywdzonego do uzasadnienia przebaczenia społecznego. W części pierwszej prezentuję dwie interpretacje przebaczenia: jako przywrócenie bezstronności i jako przywrócenie pozytywnej stronniczości. W części drugiej formułuję koncepcję indywidualnego przebaczenia zastępczego wraz z analizą racji, które mogłyby je uzasadniać. Część trzecia stanowi wskazanie ograniczeń zastosowania powyższych racji do przebaczenia społecznego.

Słowa kluczowe: przebaczenie zastępcze, przebaczenie polityczne, przebaczenie społeczne, pseudoprzebaczenie

Kontakt: Katedra Etyki Szczegółowej, Instytut Filozofii,
Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adalberto_82@o2.pl

Tel. 81 4454382

http://www.kul.pl/wojciech-lewandowski,12887.htmlPliki do pobrania:

» 122_Lewandowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887