zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-13Ireneusz ŁUĆ – Archeologia wojny na wyniszczenie. Wojna galilejska Wespazjana i Tytusa (maj-listopad 67 roku naszej ery)


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Podjęte przez Rzymian działania wojenne w Galilei były pierwszym etapem operacji tłumienia buntu na obszarze całej Judei. Niniejszy tekst jest próbą omówienia przebiegu tej kampanii, którą – po nieudanej wcześniejszej akcji Rzymian mającej na celu odbicie Jerozolimy z rąk powstańców żydowskich – przekwalifikowano na „wojnę zewnętrzną” państwa rzymskiego, wypowiadając ją oficjalnie mieszkańcom ziem żydowskich. Analiza wzmianek źródłowych i dyskursu naukowego uchwytnego w literaturze przedmiotu pozwala nakreślić w sposób precyzyjny – również pod względem chronologicznym – poszczególne etapy ofensywy Rzymian na ośrodki i ziemie zajęte przez rebeliantów w Galilei. Dowództwo nad armią, która miała wziąć udział w inwazji, powierzono Wespazjanowi. Otrzymana nominacja wojskowa oraz namiestnictwo Judei i częściowo Syrii – choć udzielone w dość zagadkowych okolicznościach – spowodowało, że ród Flawiuszy do końca pozostał wierny cesarzowi Neronowi. W walkach w Galilei pomimo straceńczej wręcz odwagi bojowników żydowskich Rzymianie uzyskali miażdżącą wręcz przewagę. Podkomendni Wespazjana w sposób przemyślany i systematyczny rozpoczęli operacje osaczania rebeliantów, nie oszczędzając przy tym ludności cywilnej. Dzięki zastosowanej taktyce Rzymianie zajęli obszar całej Galilei, a działania wojenne, w których brali tam udział, stały się dla nich swego rodzaju poligonem, na którym zyskali tak ważne doświadczenie przed nowymi kampaniami, w tym przed planowanym atakiem na samą Jerozolimę.

Słowa kluczowe: pierwsza wojna żydowsko-rzymska, polityka obsadzania stanowisk przez Nerona, awans Wespazjana, strategia i taktyka militarna Rzymian w czasie wojny żydowskiej

Kontakt: Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii,
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/305, 20-031 Lublin

E-mail: ireneusz.luc@poczta.umcs.lublin.pl

Tel. 81 5372643

https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1625,pl.htmlPliki do pobrania:

» 122_Luc.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887