zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-2-122-11Elżbieta MIKICIUK – Piekło skrzywdzonych krzywdzicieli i sąd miłosiernego Baranka. O krzywdzie w twórczości Fiodora Dostojewskiego


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Fiodor Dostojewski opisuje w swych utworach stany psychicznego zamknięcia się, wyalienowanego trwania w poczuciu skrzywdzenia. Penetruje ciemne, perwersyjne obszary ludzkiej natury, w których doznawanie i wyrządzanie krzywdy wiąże się nie tylko z cierpieniem, ale także z rozkoszą. Autor Skrzywdzonych i poniżonych pyta o możliwość przyjęcia i transformacji doznanej krzywdy we współczucie, przekroczenia sytuacji, w której skrzywdzony staje się krzywdzicielem, mści się na innych albo tkwi w piekle samoudręki czy popełnia samobójstwo. Pisarz w swym oglądzie krzywdy często przekracza porządek społeczny, psychologiczny czy moralny, by spojrzeć na problem z perspektywy religijnej, eschatologicznej. Bohaterowie powieści autora Zbrodni i kary stawiają pytania nie tylko o to, czy i jak możliwe jest przebaczenie krzywdy, ale także o Chrystusową miłość, obejmującą zarówno skrzywdzonych, jak i krzywdzicieli. Podejmując kwestię kary i piekła, pytają zarazem o sprawiedliwość Boga, o zbawienie i nadzieję ostatecznego pojednania skrzywdzonego i krzywdziciela.

Słowa kluczowe: Dostojewski, krzywda, przebaczenie, piekło, Chrystus, Sąd Ostateczny

Kontakt: Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, Instytut Filologii Polskiej,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański,
ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

E-mail: elzbieta@mikiciuk.com

https://fil.ug.edu.pl/strona/40277/prof_ug_dr_hab_elzbieta_mikiciukPliki do pobrania:

» 122_Mikiciuk.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887