zobacz powiększenie


ETHOS Rok 31 2018 nr 2(122)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

ETHOS
Rok 31 2018 nr 2(122)

KRZYWDA

  • Od Redakcji – Między szkodą a krzywdą (D.Ch.)
  • JAN PAWEŁ II – „Opowiedzieć się po stronie najbardziej potrzebujących” (Fragmenty przemówienia inaugurującego III Konferencję Generalną Episkopatu Ameryki Łacińskiej, Puebla de Los Angeles, 28 I 1979)

 KU INTERPRETACJI FILOZOFICZNEJ

ZRANIENIE I WINA

KU PRZEZWYCIĘŻENIU PRZEMOCY

O KRZYWDZENIU I KRZYWDZICIELACH
OBRAZY LITERACKIE

KU INTERPRETACJI HISTORYCZNEJ

KRZYWDA I KARA

U ŹRÓDEŁ ETYKI
Wokół antropologii normatywnej Tadeusza Stycznia SDS

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Katarzyna SZYMALA – Wspólnota zmęczenia: od zoe do bios? Kilka uwag w związku z esejem Społeczeństwo zmęczenia Byung-Chul Hana (B.Ch. Han, Społeczeństwo zmęczenia, tłum. M. Sutowski, „Krytyka Polityczna” 45(2017))
  • Kalina KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKA – O filozofii Marshalla McLuhana (rec. B. Knosala, Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji, Universitas, Kraków 2017)
  • Propozycje „Ethosu” (E. Buczek, M. Jóźwiak, Eksperymenty na zwierzętach. Czy istnieją „prawa zwierząt”?, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2018; A piękno świeci w ciemności. Z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2017; P. Dmochowski, Zmagania o Beksińskiego, Wydawnictwo MD, Warszawa 2016)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach

Abstracts

Contents  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887