zobacz powiększenie


“Ethos” 31: 2018 No. 2 (122)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

“Ethos” 31: 2018 No. 2 (122)

WRONG

  • From the Editors – Between Harm and Wrong (D.Ch.)
  • J o h n P a u l II – “A Commitment to the Most Needy” (Extracts from the Address of His Holiness John Paul II to the Third General Conference of the Latin American Episcopate, Puebla de Los Angeles, Mexico, 28 January 1979)

TOWARDS A PHILOSOPHICAL INTERPRETATION

HURT AND GUILT

TOWARDS OVERCOMING VIOLENCE

ON EVILDOING AND EVILDOERS
LITERARY IMAGES

TOWARDS A HISTORICAL INTERPRETATION

HARM AND PUNISHMENT

THE SOURCES OF ETHICS
Around Tadeusz Styczeń’s Normative Anthropology

KAROL WOJTYŁA–JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Katarzyna S z y m a l a – A Burnout Community: From zoe to bios? Some Remarks Inspired by Byung-Chul Han’s Essay “The Burnout Society” (review of Byung-Chul Han’s “Społeczeństwo zmęczenia”, transl. by M. Sutowski, “Krytyka Polityczna” 45 (2017))
  • Kalina K u k i e ł k o - R o g o z i ń s k a – On the Philosophy of Marshall McLuhan (review of B. Knosala’s Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana. Filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji, Kraków: Universitas, 2017)
  • Books recommended by Ethos (E. Buczek, M. Jóźwiak, Eksperymenty na zwierzętach. Czy istnieją „prawa zwierząt”?, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2018; A piękno świeci w ciemności. Z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio, Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2017; P. Dmochowski, Zmagania o Beksińskiego, Warszawa: Wydawnictwo MD, 2016)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY

Notes about the Authors

Abstracts  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887