zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-3-123-13Emilia LIPIEC, Wojciech KRUSZEWSKI − Zgubione w edycji. Uwagi o rękopisie Katolickiej etyki społecznej Karola Wojtyły


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Przedmiotem naszych uwag są rękopisy Karola Wojtyły stanowiące materiały do wykładu z zakresu katolickiej etyki społecznej. W artykule prezentujemy podstawowe informacje dotyczące tego dzieła. Jedną z intrygujących cech opisywanych manuskryptów są umieszczane przez autora w zasadzie na każdej karcie zbioru drobne inskrypcje, które − naszym zdaniem − mają charakter krótkich modlitw, a niekiedy przybierają wręcz formę aktów strzelistych. W artykule prezentujemy tę manierę pisarską Wojtyły. Proponujemy również jej interpretację, korzystając z kategorii rytuału.

Słowa kluczowe: Karol Wojtyła, katolicka etyka społeczna, manuskrypt, inskrypcja, akt strzelisty, rytuał

Kontakt: Emilia Lipiec, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, ul. Mianowskiego 15/65, 02-044 Warszawa; Wojciech Kruszewski, Katedra Tekstologii i Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
E-mail: (Emilia Lipiec) e.lipiec.kul@gmail.com; (Wojciech Kruszewski) wojciech.kruszewski@kul.pl
http://www.kul.pl/wojciech-kruszewski,art_5797.htmlPliki do pobrania:

» 123_Lipiec_Kruszewski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887