zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-3-123-08Jakub SADOWSKI – Coincidentia oppositorum na indeksie ksiąg zakazanych. Zagadnienia istotne Bolesława Piaseckiego jako operacja semiotyczna


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Zagadnienia istotne to zbiór artykułów Bolesława Piaseckiego z lat 1945-1953, opublikowanych pierwotnie w „Dziś i Jutro” oraz w „Słowie Powszechnym”. Książka ukazała się w grudniu 1954 roku nakładem Wydawnictwa Pax. Pół roku później Najwyższa Święta Kongregacja Świętego Oficjum zaliczyła ją w poczet ksiąg zakazanych. O istocie książki i związanych z nią kontrowersjach stanowiła szczegółowo analizowana w niniejszym artykule obszerna przedmowa, utrzymana w konwencji rozprawy polityczno-filozoficzno-teologicznej. Zawarty w niej spójny program intelektualny wyposaża deklaratywnie katolickiego nadawcę w legitymację do uczestnictwa w dyskursie władzy komunistycznej. Spójność ta jest efektem szeregu operacji semiotycznych, pozwalających na stworzenie odpowiednio wypreparowanej płaszczyzny współwystępowania dwóch aksjologii – marksistowsko-leninowskiej i katolickiej. Prezentowany artykuł jest analizą tych operacji.

Słowa kluczowe: Bolesław Piasecki, PAX, dyskurs totalitarny, język totalitarny, kultura totalitarna

Kontakt: Zakład Komunikacji Językowej i Kulturowej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków
E-mail: jakub.sadowski@uj.edu.pl
Tel. 12 6632510Pliki do pobrania:

» 123_Sadowski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887