zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-3-123-09Arkadiusz WAGNER – Artyzm książki. Refleksje bibliologiczne


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł stanowi zbiór spostrzeżeń i refleksji na temat szeroko rozumianej sztuki książki, przedstawionych z perspektywy historyka sztuki i bibliologa oraz bibliofila. Uwagę skupiono na różnorakich aspektach sztuki książki – zarówno tych oczywistych, bo związanych ze sztukami plastycznymi, jak i tych niedocenianych, bo związanych z surowcami służącymi za podłoże dla tekstu, ilustracji bądź dekoracji introligatorskiej (jak papier, pergamin czy skóra). W charakterystyce każdego z problemów przyjęto koncepcję podążania od wnętrza książki ku jej zewnętrznej sferze. Dlatego też w pierwszej kolejności przyjrzano się pergaminowi i papierowi (m.in. różnym gatunkom papierów dekoracyjnych), następnie pismu (ręcznemu i drukowanemu), kompozycjom stronic, iluminatorstwu i grafice książkowej, ilustracji poligraficznej, komiksowi, oprawom, a w końcowej części tekstu nowym trendom sztuce książki. Artykuł wieńczy próba określenia kierunku, w jakim zmierzać będzie sztuka książki i bibliofilstwo dwudziestym pierwszym wieku.

Słowa kluczowe: sztuka książki, bibliologia, pergamin, papier, iluminatorstwo, grafika, ilustracja, introligatorstwo, komiksy, książka artystyczna

Kontakt: Zakład Książki Dawnej i Współczesnej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
E-mail: wagner@umk.pl
http://www.home.umk.pl/~wagner/Pliki do pobrania:

» 123_Wagner.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887