zobacz powiększenie


ETHOS Rok 31 2018 nr 3 (123)


Cena brutto: 20,00 PLN za szt.

CONTENTS
“Ethos” 31: 2018 No. 3 (123)

BOOKS

  • From the Editors – Hopes and Threats (M.Ch.)
  • J o h n  P a u l II – A Repository of the Past and of the Present Time (Address to members of the Pontifical Biblical Commission, Vatican, 11 April 1997)

TO UNDERSTAND BOOKS

THE BEGINNINGS

ARE BOOKS A THREAT?

TOWARDS BEAUTY

TODAY AND TOMORROW OF BOOKS

A NEW READING
Around the Output of Karol Wojtyła–John Paul II

KAROL WOJTYŁA–JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Fr. Alfred M.  W i e r z b i c k i – Wojtyła Looking for an Exhaustive Literary Form (review of Z. Zarębianka’s Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły, Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2018)
  • Janusz  M a r i a ń s k i – Towards New Ways and a New Mission of the Church (review of A. Zduniak’s Event w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2018)
  • Books recommended by Ethos (A.M. Wierzbicki, Ulica Bernardyńska, Lublin: Fundacja Chrońmy Dziedzictwo, 2018; J. Dobrowolski, Niewolnicy i panowie. Sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

BIBLIOGRAPHY  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. The Republic of Poland Ministry of Science and Higher Education Value: 100.00
  4. Quarterly “Ethos” is indexed by the following databases: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55.26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. DOI Prefix 10.12887