zobacz powiększenie


Dobrosław KOT – Upadek mitu upadku mitu


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Bruno Schulz był nie tylko wybitnym prozaikiem, lecz także autorem oryginalnej koncepcji mitu. Według Schulza mit i mityzacja nie są fenomenami kultur pierwotnych i starożytnych, lecz nieusuwalnym sposobem ustanawiania sensu. Człowiek, mimo zmian historycznych, nadal sięga do mitu i za pomocą opowieści tłumaczy sobie rzeczywistość. Szczególną rolę odgrywa mit w budowaniu własnej biografii, której źródła nikną w mitycznej przeszłości: nie sposób zrozumieć siebie bez zbudowania prywatnej mitologii. O filozoficznych poglądach Schulza na mit i o ich konsekwencjach dla rozumienia człowieka traktuje niniejszy szkic.

 

Słowa kluczowe: Schulz, mit, opowieść, historia, biografia, hermeneutyka, symbol, metafora, upadek

 

Kontakt: Katedra Filozofii, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 16, pok. 44c, 31-510 Kraków
E-mail: dobrokot@interia.pl
Tel. 12 2937572
https://gap.uek.krakow.pl/dr-dobroslaw-kot/

 

Artykuł powstał w ramach badań statutowych na temat „Człowiek a historia” (089/WGAP-KF/01/2017/SW/7089) finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Pliki do pobrania:

» 124_Kot.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887