zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-12Jacek MYDLA – Między teodyceą a psychologią. Wizje upadku w Raju utraconym Johna Miltona


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł omawia tematykę upadku jako zasadniczego wątku eposu Raj utracony Johna Miltona. Rozróżnienie upadku jako aktu (czynu) i jako stanu zastosowano do trzech postaci utworu: Szatana, Ewy i Adama. W trakcie analiz autor czyni wiele odniesień do tekstu poematu, zwracając szczególną uwagę na to, w jaki sposób zabiegi literackie (w tym narracyjne) służą uzasadnieniu doktryny (teodycei). Pokazuje, że wywołanie u czytelnika współczującego rozumienia w pewnym stopniu nadwątla stanowczość tez teologicznych. Podkreśla również osobliwą rolę interakcji słownej i retoryki w Miltonowskim ujęciu problematyki upadku.

 

Słowa kluczowe: upadek (Szatana, Ewy, Adama), teodycea (doktryna), narracja (opowieść), retoryka

 

Kontakt: Zakład Teorii Literatury i Kultury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec
E-mail: jacek.mydla@us.edu.pl
http://www.ikila.us.edu.pl/index.php/pracownicy/item/695-jacek-mydlaPliki do pobrania:

» 124_Mydla.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887