zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-09Rafał SOLEWSKI – Upadki sztuki dwudziestego wieku a metafizyka. O wybranych teoriach filozoficznych i działaniach artystycznych potencjalnie z nimi związanych


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł przedstawia metaforycznie rozumiane upadki sztuki dwudziestego wieku opisywane z użyciem takich terminów, jak „zamilknięcie obrazu”, „absorbcja brzydoty”, „poniechanie sztuki”, „koniec sztuki”, „utrata obrazu”, „utrata doświadczenia,” „anestetyka”. Filozoficzne poglądy Hansa-Georga Gadamera, Theodora W. Adorno, Arthura C. Danto, Jacquesa Ranciere’a i Wolfganga Welsha zestawione zostają z interpretacjami dzieł takich artystów, jak Mark Rothko, Marcel Duchamp, Artur Żmijewski, Andy Warhol, Robert Rauschenberg i Janusz Orbitowski. Zestawienia prowadzą do odkrycia tęsknoty za metafizyką, która towarzyszy opisywanym „upadkom”. Cisza i umiar, „pożądliwość istnienia”, paradoks, poezja i jej piękno, słowo interpretujące sztukę czy wzniosłość nieskończoności to różne sposoby otwierania się na metafizykę, w artystycznym działaniu odsłaniane dzięki teoretycznie opisanym „upadkom”. Wniosek płynący z rozważań wskazuje, że od metafizyki nie ma ucieczki.

 

Słowa kluczowe: sztuka, upadek sztuki, zamilknięcie obrazu, absorbcja brzydoty, poniechanie sztuki, koniec sztuki, utrata obrazu, utrata doświadczenia, estetyka, anestetyka, ucieczka od metafizyki

 

Kontakt: Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
E-mail: rafal.solewski@up.krakow.pl
http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/wydzial/struktura/katedra-teorii-sztuki-i-edukacji-artystycznej-3/ Pliki do pobrania:

» 124_Solewski.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887