zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-05Natalia STENCEL – Mistyczny upadek? O fenomenie „nocy ciemnej” w kontekście języka


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

Artykuł jest próbą ugruntowania refleksji naukowej nad mistycznym doświadczeniem „nocy ciemnej” w kontekście problemów związanych z językiem. Noc ciemna, którą opisywał św. Jan od Krzyża, a której cechy można odnaleźć w wielu tekstach mistycznych, została opisana jako doświadczenie upadku języka wobec niewypowiadalnego sacrum. Upadek ten – według przedstawionych rozważań – jest wpisany w morfologię doświadczenia mistycznego. Główne założenia artykułu nawiązują do kontekstualnej metody badania tekstów mistycznych zaproponowanej przez Stevena T. Katza. Najistotniejsza hipoteza odnosi się ściśle do możliwości funkcjonowania „morfologii sacrum” – „noc ciemna” jest nie tylko środkiem duchowo-moralnego postępu w drodze do świętości, ale jest jednocześnie sposobem realizacji określonej cechy, którą wykazuje doświadczenie mistyczne w swoim aspekcie epistemologicznym, ze względu na swoją istotę. Upadek języka jest więc jednym z najważniejszych elementów przeżywania mistycznej „nocy ciemnej”. Upadek ten nie jest jednak jednoznaczny ani całkowity – mistyk, musząc powrócić do świata, zwraca się ku językowi i próbuje wypowiedzieć niewypowiadalne mimo świadomości, że nigdy nie będzie to możliwe.

 

Słowa kluczowe: noc ciemna, doświadczenie mistyczne, mistyka, kontekstualizm, sacrum, język

 

Kontakt: Katedra Filozofii Poznania, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieża Jana Pawła II, ul. Kanonicza 9/203, 31-002 Kraków
E-mail: natalia.stencel@doctoral.edu.pl
Tel. 12 3708608Pliki do pobrania:

» 124_Stencel.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887