zobacz powiększenie


DOI 10.12887/31-2018-4-124-10Marcin T. ZDRENKA − Etyczna problematyczność figury upadku


Cena brutto: 7,00 PLN za szt.

W artykule dokonano przeglądu trudności, które wiążą się ze złudzeniami towarzyszącymi metaforycznej figurze upadku. Bliższy ogląd tej metafory odsłania jej złożoność oraz ukryte pułapki, które mogą stanowić źródło wyzwań etycznych. Do zagrożeń tych należą: pozorna tożsamość różnych typów upadków, złudzenie pełnego oswojenia trajektorycznego modelu upadku, przezroczystość samego procesu, a także przekonanie o dominacji czy wyłączności opowieści o upadku wobec innych sposobów ujmowania „zgorszenia”, rozumianego jako popadanie w zło. Do najważniejszych kwestii etycznych związanych z tymi złudzeniami należą: deficyt językowy w opisie „ćwiczenia się w złu”, nieefektywny model pedagogii ostatecznego upadku, brak narzędzi do ćwiczenia się w czujności w stanie przed upadkiem oraz konfrontacja z pochopnym przeświadczeniem, że figura upadku staje się całkowicie zbędna.

 

Słowa kluczowe: zło, upadek, upadek moralny, zgorszenie

 

Kontakt: Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Fosa Staromiejska 1a, pok. 322, 87-100 Toruń
E-mail: Marcin.Zdrenka@umk.pl
Tel. 56 6113666
http://filozofia.umk.pl/o-instytucie/pracownicy/dr-hab-marcin-t-zdrenka/Pliki do pobrania:

» 124_Zdrenka.pdf


  1. ISSN 0860-8024
  2. e-ISSN 2720-5355
  3. „Ethos” jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 100 pkt.
  4. Kwartalnik „Ethos” indeksowany jest przez następujące bazy: EBSCO, CEEOL, Index Copernicus (ICV 2017: 55,26), Philosopher’s Index, ERIH Plus.
  5. Prefix DOI 10.12887